ข้อมูลผลิตภัณฑ์

อักษรปุ๋ย.png
กล่่องแผ่นดินทอง.png

คุณสมบัติของสารเพิ่มประสิทธิภาพฮิวมิคชนิดผง

1.เป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่เรียกว่าไมคอร เมื่อฉีดพ่นไปแล้วจะเข้าสู่ระบบนิวเคลียสของพืชสามารถนำไปใช้ได้ภายใน 7 นาที
 

2 .ช่วยเร่ง และกระตุ้น คลอลาฟิวล์คลอลาฟาส ของพืชให้เกิดการสร้างสี  และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืช
 

3.ขยายอ่างเก็บน้ำในเซลล์พืชช่วยให้พืชเขียวทนเขียวนานในยามสภาพอากาศแห้งแล้ง
 

4.ขยายโครงสร้างพืชทั้งระบบ  กระตุ้นการแตกยอด  ช่อ ดอก  ใบ ผล และลำต้น
 

5.เพิ่มน้ำหนัก รสชาติ กลิ่น สี
 

**คุณสมบัติกับดินและน้ำ**สามารถปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินและน้ำ ช่วยสร้างจุลินทรีย์ให้กับดิน